کرونا
مرکز تحقیقات ترومای جاده ای علوم پزشکی گیلان
هفته جهانی ایمنی رراه
ایمنی راه

اخبار اختصاصی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری با عنوان

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری با عنوان " تبیین درک از نیازهای ایمنی مصدومین دوچرخه سوار در سال 1400 " در مرکز تحقیقات تروما جاده ای برگزار گردید.

1400/06/29
چهارمین همایش پیشگیری از غرق شدگی در مرکز تحقیقات ترومای جاده ای گیلان برگزار گردید

چهارمین همایش پیشگیری از غرق شدگی در مرکز تحقیقات ترومای جاده ای گیلان برگزار گردید

1400/06/17
دومین روز چهارمین همایش پیشگیری از غرق شدگی در مرکز تحقیقات ترومای جاده ای در حال برگزاری می باشد

دومین روز چهارمین همایش پیشگیری از غرق شدگی در مرکز تحقیقات ترومای جاده ای در حال برگزاری می باشد

1400/06/17
اولین روز از چهارمین همایش ملی پیشگیری از غرق شدگی برگزار گردید

اولین روز از چهارمین همایش ملی پیشگیری از غرق شدگی برگزار گردید

1400/06/16
چهارمین همایش پیشگیری از غرق شدگی در مرکز تحقیقات ترومای جاده ای در حال برگزاری می باشد

چهارمین همایش پیشگیری از غرق شدگی در مرکز تحقیقات ترومای جاده ای در حال برگزاری می باشد

1400/06/16
مرکز تحقیقات ترومای جاده ای همایش ملی پیشگیری از غرق شدگی برگزار می کند

مرکز تحقیقات ترومای جاده ای همایش ملی پیشگیری از غرق شدگی برگزار می کند

1400/06/06
انالله و انا الیه راجعون

انالله و انا الیه راجعون

1400/06/06
مرکز تحقیقات ترومای جاده ای روز پزشک را تبریک و تهنیت عرض می نماید

مرکز تحقیقات ترومای جاده ای روز پزشک را تبریک و تهنیت عرض می نماید

1400/06/01
آقای دکتر پیمان اسدی به عنوان

آقای دکتر پیمان اسدی به عنوان " استاد نمونه " در دانشگاه علوم پزشکی گیلان معرفی گردید

1400/05/12
خانم دکتر زهرا محتشم امیری به  عنوان

خانم دکتر زهرا محتشم امیری به عنوان " استاد نمونه " در دانشگاه علوم پزشکی گیلان معرفی گردید

1400/05/12
سی و یکمین نشست مشترک کارگروه تخصصی پیشگیری و مدیریت حوادث ترافیکی برگزار شد

سی و یکمین نشست مشترک کارگروه تخصصی پیشگیری و مدیریت حوادث ترافیکی برگزار شد

1400/04/12
مرکز تحقیقات ترومای جاده ای دانشگاه علوم پزشکی برگزار می کند

مرکز تحقیقات ترومای جاده ای دانشگاه علوم پزشکی برگزار می کند

1400/04/06
دکتر سید مهدی ضیاء ضیابری عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما به رتبه دانشیاری ارتقا یافت

دکتر سید مهدی ضیاء ضیابری عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما به رتبه دانشیاری ارتقا یافت

1400/04/06
نشست تخصصی شورای فناوری از سوی مرکز تحقیقات تروما برگزار شد

نشست تخصصی شورای فناوری از سوی مرکز تحقیقات تروما برگزار شد

1400/02/21
نشست تخصصی مدیران روابط عمومی سازمانها،نهادها و دستگاههای اجرایی در زمینه پیشگیری و مدیریت حوادث ترافیکی برگزار شد

نشست تخصصی مدیران روابط عمومی سازمانها،نهادها و دستگاههای اجرایی در زمینه پیشگیری و مدیریت حوادث ترافیکی برگزار شد

1399/11/15
کسب عنوان

کسب عنوان " کارشناس برگزیده مرکز تحقیقات " در دانشگاه علوم پزشکی گیلان معرفی گردید

1399/11/06
جلسه شورای راهبردی کاهش تصادفات استان گیلان

جلسه شورای راهبردی کاهش تصادفات استان گیلان

1399/09/09
آرشیو
آرشیو