کرونا
مرکز تحقیقات ترومای جاده ای علوم پزشکی گیلان
ایمنی راه

اخبار اختصاصی

وبینار علمی یک روزه با عنوان جایگاه پزشک خانواده در مدیریت کوید -19 از سوی مرکز تحقیقات تروما برگزار می گردد

وبینار علمی یک روزه با عنوان جایگاه پزشک خانواده در مدیریت کوید -19 از سوی مرکز تحقیقات تروما برگزار می گردد

1400/08/30
کنفرانس علمی یک روزه با عنوان

کنفرانس علمی یک روزه با عنوان " آنافیلاکسی " در مرکز تحقیقات ترومای جاده ای گیلان برگزار گردید

1400/08/27
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری با عنوان

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری با عنوان "بررسی اپیدمیولوژی آسیب های تاندون فلکسور و اکستنسور دست و مچ دست در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ولایت رشت در بازه زمانی 1398-1389" در مرکز تحقیقات تروما جاده ای برگزار گردید.

1400/08/25
برگزاری جلسه همکاری مرکز تحقیقات ترومای جاده ای با معاونت بهداشت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرکز تحقیقات تروما

برگزاری جلسه همکاری مرکز تحقیقات ترومای جاده ای با معاونت بهداشت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرکز تحقیقات تروما

1400/08/23
 کنفرانس علمی یک روزه ارزیابی عمومی طب و بهداشت سالمندان در مرکز تحقیقات ترومای جاده ای گیلان برگزار گردید

کنفرانس علمی یک روزه ارزیابی عمومی طب و بهداشت سالمندان در مرکز تحقیقات ترومای جاده ای گیلان برگزار گردید

1400/08/04
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری با عنوان

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری با عنوان " بررسی میزان مواجهه بیماران دچار ترومای مغز با هزینه های کمرشکن سلامت در تصادفات جاده ای استان گیلان در سال 1399-1400 " در مرکز تحقیقات تروما جاده ای برگزار گردید.

1400/07/28
هفتمین وبینار پزشکی بازساختی در سیستم اعصاب مرکزی در مرکز تحقیقات ترومای جاده ای گیلان برگزار گردید

هفتمین وبینار پزشکی بازساختی در سیستم اعصاب مرکزی در مرکز تحقیقات ترومای جاده ای گیلان برگزار گردید

1400/07/21
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری با عنوان

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری با عنوان " بررسی اختلالات خواب و عوامل مرتبط با آن در بیماران با ترومای خفیف مغزی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا رشت در سال 1400 " در مرکز تحقیقات تروما جاده ای برگزار گردید.

1400/07/17
مرکز تحقیقات ترومای جاده ای

مرکز تحقیقات ترومای جاده ای " وبینار پزشکی بازساختی در سیستم اعصاب مرکزی " برگزار می کند

1400/07/14
7 مهرماه روز آتش نشان گرامی باد

7 مهرماه روز آتش نشان گرامی باد

1400/07/07
برگزاری جلسه ای در راستای تحقق مرجعیت علمی قطب ترومای جاده ای در مرکز تحقیقات تروما

برگزاری جلسه ای در راستای تحقق مرجعیت علمی قطب ترومای جاده ای در مرکز تحقیقات تروما

1400/07/07
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری با عنوان

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری با عنوان " بررسی علل و عوارض ناشی از ترومای سر کودکان در سن پیش از دبستان مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا از سال 1395 تا سال 1399 " در مرکز تحقیقات تروما جاده ای برگزار گردید.

1400/07/06
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری با عنوان

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری با عنوان " بررسی ویژگی های شخصیتی در پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی شهر رشت در سال 1400 " در مرکز تحقیقات تروما جاده ای برگزار گردید.

1400/07/03
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری با عنوان

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری با عنوان " تبیین درک از نیازهای ایمنی مصدومین دوچرخه سوار در سال 1400 " در مرکز تحقیقات تروما جاده ای برگزار گردید.

1400/06/29
چهارمین همایش پیشگیری از غرق شدگی در مرکز تحقیقات ترومای جاده ای گیلان برگزار گردید

چهارمین همایش پیشگیری از غرق شدگی در مرکز تحقیقات ترومای جاده ای گیلان برگزار گردید

1400/06/17
دومین روز چهارمین همایش پیشگیری از غرق شدگی در مرکز تحقیقات ترومای جاده ای در حال برگزاری می باشد

دومین روز چهارمین همایش پیشگیری از غرق شدگی در مرکز تحقیقات ترومای جاده ای در حال برگزاری می باشد

1400/06/17
اولین روز از چهارمین همایش ملی پیشگیری از غرق شدگی برگزار گردید

اولین روز از چهارمین همایش ملی پیشگیری از غرق شدگی برگزار گردید

1400/06/16
چهارمین همایش پیشگیری از غرق شدگی در مرکز تحقیقات ترومای جاده ای در حال برگزاری می باشد

چهارمین همایش پیشگیری از غرق شدگی در مرکز تحقیقات ترومای جاده ای در حال برگزاری می باشد

1400/06/16
آرشیو
آرشیو