مرکز تحقیقات ترومای جاده ای دانشگاه علوم پزشکی گیلان

Guilan Road Trauma Research Center, Guilan University of Medical Sciences

 

تاریخچه مرکز تحقیقات تروما جاده ای

مرکز تحقیقات تروما جاده ای به ریاست جناب آقای دکتر شاهرخ یوسف زاده در سال 1383 تاسیس و در سال 1389/11/30 موافقت اصولی و در سال 1394/06/15 موافقت قطعی را از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دریافت نمود. دارای 6 عضو هیئت موسس می­باشد که همگی از اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوده و بالغ بر 30 عضو هیئت علمی نیز با این مرکز همکاری دارند ، این مرکز با راه اندازی امکانات مشاوره­ای اپیدمیولوژیک، آماری و ... برای اعضاء محترم هیئت علمی این امکان را فراهم آورده که در نهایت منجر به افزایش میزان مقالات به 4 برابر نسبت به سالهای قبل گردد. از کارهای برجسته این مرکز که درحال انجام می­باشد، راه اندازی و استقرار پایلوت سیستم تروما در استان گیلان می­باشد.  

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 04 مهر 1401