ردیف

نام و نام خانوادگی

آدرس ایمیل

1

دکتر وحید منصف

ریاست واحد

Vmonsef@yahoo.com

2

دکتر پیمان اسدی

 معاون پژوهشی
payman.asadi@yahoo.com

3

دکتر حمید حیدری

 معاون اجرایی
guilanict@gmail.com

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

آدرس ایمیل

1

دکتر سید مهدی ضیاء ضیابری

Smzz102186@gmail.com

2

دکتر بهزاد زهره وندی

bzohrevandi@yahoo.com

3

دکترنعیما خدادادی

pourshafie@gmail.com

4

دکتر مرضیه امیری

dr.marzieh.amiri@gmail.com

5

خانم لیلا کوچکی نژاد

Kouchaki1357@gmail.com

6

خانم ماریه حسین پور

M_hosseinpour88@yahoo.com

8

خانم صدیقه صمیمیان

S.Samimian@gmail.com


 

آخرین بروز رسانی : 05 شهریور 1401