مرکز تحقیقات ترومای جاده ای دانشگاه علوم پزشکی گیلان

Guilan Road Trauma Research Center, Guilan University of Medical Sciences

 

 


اهداف و استراتژیهای مرکز:

 

 1. کاهش بار ترومای جاده ای
 2. ارتقای آگاهی جامعه
 3. توسعه برند
 4. ارتقای سیستم تروما
 5. توسعه ارتباطات با سازمان های ملی و بین المللی
 6. توسعه دانش تروما
 7. توسعه پژوهشهای کاربردی
 8. ارتقای بهره وری و پایدارسازی درآمد
 9. توسعه سرمایه انسانی
 10. توسعه فناوری اطلاعات
 11. افزایش محصولات و ثروت دانش بنیان

 

 

آخرین بروز رسانی : 04 مهر 1401