ساعات مشاوره دانشجویان برای ارائه پروپوزال و اصلاحات لازم بدین منظور:

دکتر همائی راد

دکتر رمضانی

دکتر خدادادی

ساعت

تاریخ

ساعت

تاریخ

ساعت

تاریخ

12-15

23 مرداد

12-17

12 شهریور

10-13

24 مرداد

12-15

28 مرداد

12-17

20 شهریور

10-13

4 شهریور

12-15

29 مرداد

   

10-13

7 شهریور

12-15

5 شهریور

   

10-13

11 شهریور

12-15

10 شهریور

   

10-13

14 شهریور

12-15

12 شهریور

       

12-15

18 شهریور

       

12-15

20 شهریور

       

12-15

26 شهریور

خواهشمند است به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و هماهنگی های مربوطه با اساتید، حداقل یک روز پیش از حضور برای ساعات مشاوره با شماره تلفن 33368773 و یا با شماره موبایل 09012952130 تماس حاصل شود. 

برای دریافت قایل برنامه روی لینک روبه رو کلیک کنی: لینک دریافت برنامه

آخرین بروز رسانی : 01 آذر 1401