«طرح های تحقیقاتی در حال اجرا»


1- بررسی میزان بروز دیابت بی مزه در فاز مزمن در بیماران دچار آسیب سر در بیمارستان پورسینای رشت

2- بررسی میزان بروز دیابت بی مزه در فاز مزمن در بیماران دچار آسیب سر در بیمارستان پورسینای رشت (93)

3- بررسی عوامل خطر مرتبط با سوانح ترافیکی در سه محور تردد بین شهری استان گیلان (مجری طرح: دکتر محمود حیدری، همکار طرح: دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک، دکتر عنایت ا... همایی راد، دکتر سمیرا قیاسی، مهندس علیرضا اعتمادی دیلمی) (95)

4- بررسی کیفیت خدمات پرستاری و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی  مرکز آموزشی درمانی پورسینا سال 1396 (مجری طرح: فاطمه مسکینی، همکار طرح: مینا محسنی، زهرا محتشم امیری، ماریا مقتدر، ابراهیم گلچین، سکینه رنجکش ضیابری) (95)

5- بررسی هزینه بستری حوادث شغلی در کشاورزان شهرستان رشت از سال 1395 تا 1396 (مجری طرح: دکتر جواد وطنی، همکار طرح: دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک، دکتر فردین مهرابیان) (95)

6- بررسی چالش های اخلاقی در سرویس های درمانی اورژانس بیمارستانی و پیش بیمارستانی (96)

7- طراحی و تدوین استاندارد ایمنی و  ترومای شغلی STANDARD Trauma & safety در صنایع و سازمانها بر اساس ISO 31000 ، ISO 9001 AND ISO 45001و ارائه راهنماهای استقرار، ارزیابی و ممیزی (مجری طرح: دکتر جواد وطنی، همکار طرح: دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک، دکتر فردین مهرابیان، دکتر مصطفی گل شکن) (96)

8- اعتبارسنجی نسخه فارسی مقیاس درجه‌بندی ناتوانی (DRS) در بیماران دچار آسیب مغزی تروماتیک (TBI)  (مجری طرح: دکتر کامران عزتی، همکار طرح: دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک، دکتر سجاد رضایی، دکتر ظهیر ریحانیان، عاطفه فکری) (96)

9- بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی FAST رزیدنت های طب اورژانس در بیماران دچار ترومای غیر نافذ شکمی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان­ پورسینای رشت طی سال­های 1397 (مجری طرح: دکتر بهزاد زهره وندی، همکار طرح: دکتر دکتر سید مهدی ضیابری، دکتر احسان کاظم نژاد لیلی، دکتر مریم پور ملک لاهیجی) (96)

10- الگوی تصادفات جاده ای در کودکان استان گیلان: یک مطالعه توصیفی 5 ساله (مجری طرح: دکتر زهرا محتشم امیری، همکار طرح: دکتر حسین اتحاد، دکتر شاهرخ یوسف زاده، لیلا کوچکی نژاد ارم ساداتی، ماریه حسین پور، دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک، دکتر علی داوودی، زهرا حقدوست) (96)

11- ارزیابی پل های عابر پیاده درون شهری و عوامل موثر بر عدم استفاده از آن ها  در شهر رشت 1393 (مجری طرح: دکتر زهرا محتشم امیری، همکار طرح: دکتر ایرج برگ گل، لیلا کوچکی نژاد ارم ساداتی، ماریه حسین پور) (96)

12- ناتوانایی طولانی مدت در ترومای مینور سر در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا در سال ۹۶-۹۷ (مجری طرح: دکتر وحید منصف، همکار طرح: دکتر سید مهدی ضیا ضیابری، دکتر مریم شکیبا، دکتر سیماخدادادی) (96)

13- مقایسه‌ی شاخص‌های رفتاری حادثه پذیری برای رانندگان خودروهای سواری با و بدون تصادف در استان گیلان (مجری طرح: دکتر جواد وطنی، همکار طرح: دکتر جواد وطنی ، دکتر سجاد رضائی) (96)

14- بررسی فراوانی پیامد مرگ ومیر و عوامل مرتبط  در بیماران ترومای قفسه سینه مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینا در فاصله سالهای 96-90 (مجری طرح: دکتر رامین ابراهیمیان، همکار طرح: دکتر ایرج باقی، دکتر محمد رضا صفار، دکتر عنایت الله همایی راد) (97)

15- بررسی اثرداروی سنتی گیاهی با پایه (Leptospermum officinal is (Boraginaceous در ترمیم زخمهای سوختگی درمدل حیوانی موش (مجری طرح: زهرا محتشم امیری، همکار طرح: دکتر داود مهربانی، دکتر نادر تنیده، ماریه حسین پور، لیلا کوچکی نژاد، امید کوهی حسین آبادی، آناهیتا صدیقی) (97)

16-بررسی هموتوراکس و پونوموتوراکس به وسیلهFAST  (Focused Assessment Sonography for Trauma) در بیماران ترومایی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینا در بین سالهای 98-97 (مجری طرح: دکتر رامین ابراهیمیان، همکار طرح: دکتر احمد علیزاده، دکتر عنایت الله همایی راد، دکتر ایرج باقی، دکتر آشوبی، کاظم حبیب زاده) (97)

17- بررسی نقش برونکوسکوپی فیبروپتیک زودهنگام در پیشگیری از آتلکتازی در بیماران ترومای قفسه سینه مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا در سال های 98-97 (مجری طرح: دکتر رامین ابراهیمیان، همکار طرح: دکتر عنایت الله همایی راد، دکتر ایرج باقی، دکتر یوسفی) (97)

18- بررسی تاثیر فرسودگی شغلی پزشکان بخش اورژانس مراکز آموزشی درمانی دانشگاه های علوم پزشکی ایران بر مراقبت بیماران، در سال 1397 (مجری طرح: دکتر وحید منصف کسمایی، همکار طرح: دکتر سید مهدی ضیا ضیابری، عنایت الله همایی راد، فاطمه حق شناس باکردار) (97)

19- اپیدمیولوژی سوختگی در کودکان زیر 16 سال مراجعه کننده به مرکز درمانی ولایت رشت در سالهای 1397-1392 (مجری طرح: دکتر محمدرضا مبین، همکار طرح: دکتر رامیار فرزان، ساناز معصومی) (97)

20- بررسی نقش برونکوسکوپی فیبروپتیک زودهنگام در کننده  در پیشگیری از آتلکتازی در بیماران ترومای قفسه سینه مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا در سال های 98-97

21- بررسی صلاحیت بالینی کارکنان  فوریتهای پزشکی مرکز استان گیلان جهت ارائه مراقبت در موقعیت های بحرانی با استفاده از آزمون بالینی ساختارمند عینی(OSCE)

22- نظام ملی ثبت اطلاعات بازتوانی تروما

23- راه­اندازی نظام ملی ثبت موارد غرق شدگی

24- بررسی عوامل خطر بروز سندرم پست کانکاشن در بیماران مبتلا به آسیب مغزی تروماتیک خفیف مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت

25- بررسی تأثیر تحریک الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمه ای بر کیفیت خواب، شدت اختلال بی خوابی بعد از تروما در بیماران با آسیب مغزی تروماتیک در فاز تحت حاد

26- بررسی عملکرد فیزیکی، روانی و شناختی سالمندان مراجعه کننده برای تمدید گواهینامه رانندگی درشهر رشت- 1397

27- بررسی اپیدمیولوژیک تصادف با احشام در استان گیلان طی سال های 1393 تا 1396

28- ارزیابی کارایی روش تصویربرداری سی تی اسکن در تشخیص آسیب کمپلکس لیگامانی خلفی هنگام شکستگی مهره های ناحیه پشتی-کمری

29- تببین موانع اجرایی قانون بستن کلاه ایمنی در موتور سیکلت سواران از نظر سیاستگذاران:یک مطالعه کیفی

30- بررسی اثر پیش بینی کننده متابولیت های مغزی تعیین شده توسط تکنیک MRS30- برای سندرم پست کانکاشن  

31- برآورد بار آسیب های ناشی از سقوط در مراجعه کنندگان به مرکز آموزشی درمانی پورسینا در سال 1396

32- ارزیابی دقت معیارهای برنز و اتاوا در پیچ خوردگی مچ پا و میزان صرفه اقتصادی بکارگیری آنها

33-بررسی تاثیر تزریق فاکتور هفت نوترکیب در میزان حجم خونریزی داخل مغزی ترومایی حاد در بیماران ترومایی؛ یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور شاهددار

34-تاثیر دوز بالای ویتامین C بر بیومارکر فاز حاد مغزی در بیماران دچار آسیب مغزی آکسونال منتشر: مطالعه کارآزمایی بالینی

35-بررسی میزان شیوع صرع در رانندگان بین شهری در استان گیلان

36-عنـوان طرح : بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در دندانپزشکان و دندانسازان تجربی با شیوه ارزیابی پوسچر REBA در شهرستان رشت در سه ماهه اول سال 1401:یک مطالعه توصیفی-مقطعی در دوران پاندمی کرونا

37-بررسی میزان بروز عفونت های مرتبط با نزدیک به غرق شدگی در خط ساحلی دریای خزر، استان گیلان–10 ساله (1390 تا 1400)

38-بررسی روند غرق شدگی کودکان در استان گیلان از سال 1396 تا 1400

39-بررسی اثر درناژ مایع مغزی نخاعی کمر بر کاهش فشار داخل مغز در بیماران با ترومای مغزی شدید

40-بررسی روشهای آشکار سازی عابرین پیاده و موانع پیش رو در سال 1401: یک مطالعه اقدام پژوهی

41-بررسی اپیدمیولوژیک عفونت های مرتبط با نزدیک به غرق شدگی در خط ساحلی دریای خزر، استان گیلان– 10 ساله (1390 تا 1400)

42-تبیین چرایی عدم برخورد قانونمند پلیس با تخلفات رانندگی دوچرخه سواران و راهکارهای پیشنهاد شده: یک تحلیل محتوا

43-بررسی فراوانی و پیامدهای ناشی از آسیب های ترافیک جاده ای در بیماران سالمند بستری شده در بیمارستان پورسینای رشت در سال 1400

44-سنتز و استفاده از نانو ذرات مغناطیسی Fe3o4@mcm41 عامل دار شده به کمک ماده ی کنتراست وریدی در تصویربرداری پزشکی موش های صحرایی نر ترومایی

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 01 آذر 1401