از شما برای انتخاب سایت مرکز تحقیقات ترومای گیلان متشکریم .در این قسمت سعی شده   اطلاعاتی در خصوص  بهبود بیماران ترومایی داده شود  

با کلیک بر روی موضوع مورد نظر اطلاعات کاملتری را مشاهده خواهید کرد:

1.  ده استراتژی برای ایمن نگه داشتن کودکان

2.       صندلی ایمنی در کودکان

3.       ایمنی اسکیت و اسکوتر در کودکان

4.       پیشگیری از حوادث درکودکان

5.       پیمان نامه حقوق کودک و ایمنی راه

6.       اقداماتی که جهت کاهش درد کمر موثر می باشند

7.       تراکئوستومی روشی است که طی آن سوراخی در راه هوایی (نای) باز میشود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

آخرین بروز رسانی : 05 شهریور 1401